วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธีติดตั้งโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อสายส่ง

วิธีติดตั้งโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อสายส่งของ­การไฟฟ้า ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เป็นระบบติดตั้งโซล่าเซลที่ใช้งานง่าย สะดวก และลงทุนถูกที่สุด
แสดงความคิดเห็น