วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

สมุนไพรฆ่าแมลงสมุนไพรฆ่าแมลง

ขมิ้นชัน
ประโยชน์              ไล่มดไล่แมลงวัน
วิธีใช้                      โขลกขมิ้นชัน 1-2 กิโลกรัม แช่ในน้ำ 1 ปิ๊บ นาน 1 คืน แล้วนำน้ำหมักมาราดฆ่ามดหรือฉีดไล่ฆ่าแมลงวัน

ตะไคร้หอม
ประโยชน์              ใช้ทำยาป้องกันกำจัดแมลง ยุง และล่อแมลงวันตัวผู้
วิธีใช้                      น้ำมันของต้นตะไคร้หอมผสมกับน้ำมันอื่น ๆ ใช้ฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพืช
  • ใช้ใบสดที่แก่จัดผสมกับหัวข่าสด และใบสะเดาสดทุกชนิดบดให้ละเอียด ในอัตรา 4:4:4 กิโลกรัม  แช่ในน้ำ 2 ปิ๊บ หมัก 1 คืน กรองเอาเฉพาะน้ำเป็นหัวเชื้อ ใช้น้ำหัวเชื้อ 10 ช้อนแกงผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดป้องกันแมลงศัตรูพืชในพืชผักข้าวและผลไม้บางชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน
  • ใบแห้ง  นำมาใช้รองพื้นยุ้งฉางข้าว ซึ่งจะช่วยลดการทำลายของมอด ผีเสื้อข้าวเปลือก หรือรองไว้ในรังไก่ จะป้องกันการเกิดไรไก่
บอระเพ็ด
ประโยชน์              ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้ดี และยังป้องกันขับไล่แมลงทุกชนิดได้
วิธีใช้                      นำเถา 1 กิโลกรัมมาบดหรือทุบแช่ในน้ำ 1 ปิ๊บค้างคืน 1 คืน กรองเอาเฉพาะหัวเชื้อมาฉีด พ่นฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย และไล่แมลง

ยาสูบ (ยาเส้น ยาฉุน)
ประโยชน์              ใช้ฆ่าแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยอ่อน
วิธีใช้                      - ใบยาสูบหั่นฝอย  ตากแห้ง ประมาณครึ่งกิโลกรัม แช่น้ำ 1 ปิ๊บ นาน 1 คืน นำน้ำหมัก ฉีดพ่น)แมลงกลางคืนและฆ่าเพลี้ยได้ดี ยาเส้นแช่น้ำ  ชโลมทาตัวจะช่วยกันทาก ปลิงและแมลงเกาะได้ด้วย

ว่านน้ำ
ประโยชน์              ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และขับไล่แมลงทุกชนิดได้ผลดีมาก
วิธีใช้                      ทุบเหง่าละเอียด 1 กิโลกรัม แช่ในน้ำ 1 ปิ๊บ นาน 1 คืน หลังจากนั้นกรองน้ำหมัก
                                มาฉีดฆ่าหรือไล่แมลงได้หลายชนิด นอกจากนี้นำหมักยังใช้กำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา
                                และแบคทีเรียได้อีกด้วย

สะเดา
ประโยชน์              มีสารยับยั้งการลอกคราบ การกินอาหารการสร้างและฟักออกจากไข่ นอกจากนี้มีฤทธิ์ไล่แมลง เมล็ดแก่ใช้กำจัดศัตรูพืช  กากรองก้นหลุมกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดี
วิธีใช้                      - นำเมล็ดแก่ประมาณ 1 กิโลกรัม มาบดละเอียดและแช่น้ำ 1 ปิ๊บ หมัก 1 คืน กรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำหมักมาใช้ฉีดพ่นฆ่าแมลงได้หลายชนิด โดยผสมสารจับใบ
                              - นำใบประมาณ 1-2 กิโลกรัม มาบดแช่น้ำ 1 ปิ๊บ หมัก 1 คืน นำน้ำหมักมาฉีดแมลงในแปลงปลูกพืชได้ผลดี เนื่องจากใบสะเดาะมีกลิ่นฉุนรุนแรง อย่าแช่น้ำหมักไว้เผื่อวันต่อๆ ไป เพราะน้ำหมักจะบูด

หนอนตายหยาก
ประโยชน์        ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ดีและขับไล่แมลงทุก ๆ ชนิดได้ผลดีมาก
วิธีใช้                ใช้รากประมาณ 1 กิโลกรัม ตำให้ละเอียด แล้วแช่ในน้ำมะพร้าว หรือน้ำเปล่า 1 ปิ๊บ ค้างคืน 1 คืน ใช้น้ำหมักฉีดพ่นฆ่าแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ฆ่าเหา ฆ่าหนอนและลูกน้ำ

หางไหลแดง (โล่ติ๊น)
ประโยชน์       - ในโล่ติ้นมีสารโรตีโนน  และดีกูลิน มีฤทธิ์ฆ่าแมลงมากที่สุด ส่วนสารอื่น ๆ มีฤทธิ์ น้อยมาก การใช้รากหางไหลจะใช้รากของต้นที่มีอายุประมาณ 2 ปี ขึ้นไป
                        - การใช้น้ำสกัดจากรากหางไหลเป็นสารฆ่าแมลงนับว่าปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้ เพราะสารโรตีโนน สลายตัวได้ง่ายและไม่ติดค้างอยู่บนพืช จึงเหมาะที่จะใช้หางไหลเป็นสารฆ่าแมลงในพืชผักสวนครัวและพืชที่ปลูกในบริเวณบ้าน
วิธีใช้              นำรากหางไหล ½ -1 กิโลกรัม มาทุบแล้วแช่น้ำ 1 ปิ๊บ ทิ้งไว้ค้างคืน นำน้ำหมักมาฉีดพ่นฆ่าแมลงได้หลายชนิด

ข่าเหลือง
ประโยชน์     - ทางการเกษตรใช้เป็นสารไล่แมลง  และใช้ผสมกับสะเดา  ตะไคร้หอม  ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช
                      - ทางยา  ใช้เป็นยาขับลม  บำรุงธาตุ  โรคผิวหนังบางชนิด
                      -  ทางโภชนาการ ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ผสมเครื่องเทศชนิดอื่น
วิธีใช้            ตำข่า เมล็ดสะเดา  ตะไคร้หอม อย่างละ 200 กรัม แช่ผสมกันในน้ำ 20 ลิตรแช่ค้างคืนแล้วกรองเอาแต่น้ำสารที่สกัดได้ 1 ลิตร ผสมกับน้ำธรรมดา 1 ปิ๊บ สามารถใช้ฆ่าแมลงศัตรูพืชในเนื้อที่ 1 ไร่   

น้อยหน่า
ประโยชน์        น้ำมันเป็นพิษกับด้วงปีกแข็ง เพลี้ยอ่อน แมลงวัน และมวนปีกแข็ง
วิธีใช้                นำเมล็ด 1 กิโลกรัม ตำหรือบด  แช่ในน้ำ 1 ปิ๊บ นาน 1 คืน แล้วใช้ฉีดพ่นฆ่าแมลง เหา

กลอย
ประโยชน์              - มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแมลง
                               - ใช้น้ำหมักกลอย ฉีดพ่นฆ่าแมลง เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงสิง และแมลงทั่วไป เหา
และใช้เบื่อปลา
วิธีใช้                      โขลกหัวกลอย 1 กิโลกรัม หมักในน้ำ 1 ปิ๊บ (1-2 คืน) ใช้น้ำหมักฉีดพ่นฆ่าแมลง
 
มะคำดีควาย
ประโยชน์              ด้านเกษตรใช้ฆ่าแมลง  และเบื่อปลาย
วิธีใช้                      นำผลของมะคำดีควายประมาณ 1 กิโลกรัม ทุกผลให้เนื้อผลแตกแล้วนำไปหมักในน้ำ 1 ปิ๊บ 1 คืน นำน้ำหมักที่กรองแล้วมาฉีดพ่นฆ่าแมลงได้หลายชนิด