วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข้อคิด เปลียน ชีวิต

ฟ้ามีความสูงของฟ้า ผืนดินมีความลึกหนาของมัน
ไม่ต้องไปเทียบ เหมือนคน
แต่ละคนก็มีข้อดีของตัวเอง
ลมมีอิสระของลม
เมฆมีความอ่อนโยนของเมฆ
ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบกัน
คนก็มีบุคคลิกของตัวเอง
สิ่งที่เห็นว่าสนุกก็ไปตามหา
สิ่งที่เห็นว่าคุ้มค่าก็ไปเฝ้ารอ
สิ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขก็ควรหวงแหนไว้
ปฏิบัติตามจิตได้ ก็ไม่เสียใจในชาตินี้....

ชีวิตคนมี 1 หนทาง ทางเดินของตัวเอง
แต่มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
มีเพื่อน3 ประเภท ให้หยิบยืม,ร่วมงานมงคล,ร่วมงานโศกเศร้า
ชีวิตคนมี 4 ทุกข์
มองไม่ทะลุ
สละไม่ลง
แพ้ไม่เป็น
ปล่อยวางไม่ได้
คนเรามี 5 คำพูด
ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
ยิ่งมียิ่งประหยัด ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร
คนมีทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง
ร่างกาย. ความรู้. ความฝัน. ทัศนคติ. ความเชื่อมั่น. ความกล้าหาญ

แสดงความคิดเห็น