วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธี โครงสร้างรังมด (ART)

เริ่มด้วย เอากระป๋อง อะลูมิเนียมมาหลอม เตรียมเตาหลอม เพิ่ม อุณหภูมิ ด้วยไดร์เป่าผม อัดอากาศเข้าไป ให้ความร้อนสูง
แสดงความคิดเห็น