วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

สูตรของเครื่องดื่มชูกำลัง

ราคา
บาท
น้ำตาล เทารีน
ทอรีน
(Taurine)
แคฟเฟอีน
กาเฟอีน
(caféine)
วิตามิน บี1 วิตามิน บี2 วิตามิน บี 3
ไนอะซิน
ไนอะซินาไมด์
นิโคตินาไมด์
(Niacinamide)
วิตามิน บี 5
เด็กซ์แพนธีนอล
กรดแพนโทเทนิก
(pantothenic acid) 
วิตามิน บี 7
ไบโอดีน
ไบโอติน
(biotin)
วิตามินเอช (vitamin H) 
วิตามิน บี 6
(Pyridoxine) 
วิตามิน บี 8
อิโนซิทอล
อินโนซิทอล
(Inositol)
วิตามิน บี 9
โฟลิค แอซิค
(Folic acid)
วิตามิน บี12 กรดมะนาว
กรดส้ม
กรดอะซิติก
อะซิติกแอซิด
Acetic Acid
อื่นๆ (1)
ลิโพวิตัน-ดี 12 ซูโครส 18 กรัม 1 กรัม 0.05 กรัม     20 มก. 5 มก.   5 มก. 50 มก.   5 มก. 0.5 กรัม กลูคูโรโนแลกโทน 0.4 กรัม
(Glucuronolactone) 
ลิโพ-พลัส 15 ซูโครส 24 กรัม 1.0 กรัม 50 มก. 0.5 มก.   20 มก.     4 มก. 50 มก.       น้ำผึ้ง 1.6 กรัม
กระทิงแดง 10 น้ำตาล 25.6 กรัม 800 มก. 50 มก.   3.2 มก. 20 มก. 5.5 มก.   3 มก. 30 มก.   7.5 มก. 1.5 ก. โฟลิค แอซิค 0.15 มก.
(Folic Acid)
//โคลีน 10 มก.
(Choline)วิตามิน บีรวม 
กระทิงแดง
ทีโอเปล็กซ์-แอล 
10 ซูโคลส 16.0 ก. 800 มก. 0.05 ก.     20 มก. 5 มก.   3 มก. 20 มก.     0.66 ก.  
คาราบาวแดง  10 ซูโครส 26.5 ก. 800 มก. 50 มก.     20 มก. 5 มก.   5 มก. 30 มก.   12 5 มก. 0.99 ก.  
M-150  10 ซูโครส 25 ก. 0.08 ก. 0.05 ก.     20 มก. 5 มก.   5 มก.          
M-150 STROM 15 น้ำตาล 24 ก.
เดกซ์โทรส 4 ก.
0.8 ก. 50 มก.     20 มก. 5 มก.   5 มก.          
ซุปเปอร์ ลูกทุ่ง 10 น้ำตาล 23.25 ก.   50 มก. 0.14 มก. 0.38 มก. 5.25 มก.   39 มก.     50 มก. 12 6 มก.   แอล-คาร์นิทีน 30 มก.(L-Carnitine)
แสดงความคิดเห็น