วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

FW: กบนอกกะลา(คิดนอกกรอบ)

************************************************************************************************************************

"The information transmitted in this E-mail is solely for the recipient(s) name above. It may contain confidential, proprietary or legally privileged material. If you are not the intended recipient(s), please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon such information is prohibited.
Any views, opinions, comments, statements of information contained in this E-mail, including any attachments (if any) are those of the author, their accuracy, completeness or correctness are not guaranteed. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED shall not be liable or responsible for any of such contents, including damage or loss resulting from any virus transmitted by this E-mail."

************************************************************************************************************************...tin

From: w_a_r_n@hotmail.com
Subject: กบนอกกะลา(คิดนอกกรอบ)
Date: Fri, 26 Feb 2010 04:44:29 +0000

 


Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้
แสดงความคิดเห็น