วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฤกษ์ดี ปี 2553 วันขอเงินพระจันทร์ ขอพรจากพระจันทร์

ฤกษ์ดี ปี 2553 วันขอเงินพระจันทร์ ขอพรจากพระจันทร์
การ “ขอพรจากฟ้าวันจันทร์ดับ” ซึ่งไม่ได้หมายถึงวันเกิดจันทรคราสหรือสุริยคราส แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปีละหลายครั้ง โดย “วันจันทร์ดับ” ในที่นี้ ในภาษานักโหราศาสตร์โบราณเรียกว่า “วันอมาวสี” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “วันนิวมูน” ในวันนี้จะเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท และเชื่อกันว่าวันนี้เหมาะแก่การ “ขอพรจากฟ้า-ขอพรจากพระจันทร์” ทั้งนี้ ในอดีต-คนโบราณนิยมขอพรเรื่องเงิน บางคนจึงเรียกว่า “วันขอเงินพระจันทร์”
“วันนิวมูน-วันขอเงินพระจันทร์” ในปี 2553 นั้น อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บอกว่า… จะมีทั้งหมด 25 ครั้ง ดังต่อไปนี้คือ…
o ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ม.ค. (คืน 31 ธ.ค.) เวลา 02.14 น.
o ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. เวลา 14.12 น.
o ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. เวลา 13.19 น.
o ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ก.พ. เวลา 09.52 น.
o ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. เวลา 23.39 น.
o ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มี.ค. เวลา เช้ามืด 04.02 น.
o ครั้ง ที่ 7 วันที่ 30 มี.ค. เวลา 09.27 น.
o ครั้งที่ 8 วันที่ 14 เม.ย. เวลา 19.31 น.
o ครั้งที่ 9 วันที่ 28 เม.ย. เวลา 19.20 น.
o ครั้งที่ 10 วันที่ 14 พ.ค. เวลา 08.05 น.
o ครั้งที่ 11 วันที่ 28 พ.ค. เวลา 06.09 น.
o ครั้งที่ 12 วันที่ 12 มิ.ย. เวลา 18.15 น.
o ครั้งที่ 13 วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 18.32 น.
o ครั้งที่ 14 วันที่ 12 ก.ค. (คืน 11 ก.ค.) เวลา 02.42 น.
o ครั้งที่ 15 วันที่ 26 ก.ค. เวลา 08.37 น.
o ครั้งที่ 16 วันที่ 10 ส.ค. เวลา 10.10 น.
o ครั้งที่ 17 วันที่ 25 ส.ค. (คืน 24 ส.ค.) เวลา 00.05 น.
o ครั้งที่ 18 วันที่ 8 ก.ย. เวลา 17.31 น.
o ครั้งที่ 19 วันที่ 23 ก.ย. เวลา 16.19 น.
o ครั้งที่ 20 วันที่ 8 ต.ค. (คืน 7 ต.ค.) เวลา 01.45 น.
o ครั้งที่ 21 วันที่ 23 ต.ค. เวลา 08.38 น.
o ครั้งที่ 22 วันที่ 6 พ.ย. เวลา 11.52 น.
o ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พ.ย. (คืน 21 พ.ย.) เวลา 00.29 น.
o ครั้งที่ 24 วันที่ 6 ธ.ค. (คืน 5 ธ.ค.) เวลา 00.37 น.
o ครั้งที่ 25 ของปี 2553 วันที่ 21 ธ.ค. เวลา 15.14 น.

ทั้งนี้ เรื่องของ “วันนิวมูน-วันขอเงินพระจันทร์” นี้ ในประเทศไทย อ.จรัล พิกุล ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ยูเรเนียนโบราณ ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว เป็นผู้ให้ความรู้ไว้ พร้อมทั้งมีคำแนะนำไว้ ประมาณว่า… สามารถขอได้ในช่วงก่อนและหลังเวลาเกิดนิวมูนหรืออมาวสี 8 ชั่วโมง วิธีการก็เช่น… เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ได้ ให้เชื่อมั่นศรัทธา ทำจิตให้นิ่ง มีสมาธิ ต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้น ขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ใครรู้ว่าขออะไร และควรขอในเวลาที่สงบ
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ เสริมถึงเรื่องวันนิวมูน วันจันทร์ดับ หรือการเกิด “จุดจันทร์เพ็ญ” ว่า… วัน-เวลาดังกล่าวนี้เปรียบเป็นวันที่ “ประตูฟ้าเปิด” อิทธิพลทั้งหลายของดวงดาวจะถูกถ่ายทอดลงมาสู่โลกมนุษย์ และมีฤทธิ์นานประมาณ 1 เดือน ซึ่งถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครในวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสีเป็นเช่นไร เหตุการณ์ในเดือนนั้นทั้งเดือนก็จะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น วันอมาวสีจึงถือเป็นวัน “เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี” หากเริ่มต้นดี คิดทำอะไรดี ๆ ก็จะดีไปตลอดทั้งเดือน ซึ่งถ้าคิดดีและทำในสิ่งที่ดี ๆ ได้ทุกช่วงวันอมาวสี ก็จะยิ่งเป็นเรื่องดี
เรื่องนี้เหมือนเป็นการให้กำลังใจคน…ให้คิดดี-ทำดี
เมื่อคนเราคิดดี-ทำดี…ก็ย่อมจะได้ดีและมีความสุข
“วันขอเงินพระจันทร์นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายทำใจให้สบาย ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกับใครจนอารมณ์ขุ่นมัว พยายามทำให้เป็นวันที่สงบ ราบเรียบ ควรไปปฏิบัติธรรม รับศีล อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ สมณะชีพราหมณ์ แบบนี้จะเป็นมงคลกับชีวิตอย่างมาก และในวันจันทร์ดับนั้นห้ามอย่างยิ่งที่จะให้ใครหยิบยืมสตางค์ อย่าให้ใครมาทวงหนี้ หรือพยายามอย่าให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะจะดำรงคงอยู่ไป 1 เดือนเต็ม”
…อ.ภิญโญระบุ พร้อมทั้งบอกว่า… อ.จรัล พิกุล โหราจารย์ เคยแนะนำเกี่ยวกับวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยว่า… ควรทำใจให้สงบ ไปทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน หรือกราบขอพรพ่อแม่ซึ่งคือพระอรหันต์ของลูก วันนี้ควรแก่การให้ทาน บริจาคแก่คนยากไร้ โดยมีเคล็ดว่า “ถ้าท่านต้องการเรื่องใด ก็ให้บริจาคทำบุญแก่คนที่ขาดในเรื่องนั้น” เช่น อยากได้ความรักก็ทำบุญกับเด็กกำพร้า อยากได้ที่พึ่งพาก็ทำบุญกับผู้สูงอายุ-คนป่วย เป็นต้น
ที่มา เดลินิวส์
แสดงความคิดเห็น