วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Thumb Drive รุ่น Just 2 ( ขายดีที่สุด ในยุคนี้ )แสดงความคิดเห็น