วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550

บทนำ

บางครั้ง สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลายๆ คนมันเป็นเพียง ประโยคสั้นๆหรือยาวๆหรือเป็นเพียง คำไม่กี่คำหลายครั้งเรามีแรงทำสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้สำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่ และ เป็นไปไม่ได้ ให้มันเป็นสิ่งเหลือเชื่อหลายครั้ง ที่เราเกือบยอมแพ้ ในสิ่งที่เราทำอยู่ หลายครั้งที่เหนื่อยแสนเหนื่อย แต่พอนึกคำสั่นๆ กับคนบางคนมันทำให้เรา มีพลังขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อ ไม่ใช้การดื่อดึงแต่เป็นการไม่ยอมแพ้ แพ้ใจตัวเอง ไม่มีสิ่งที่เราทำไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้น

"ในทุกคำพูดย่อมมีการกระทำ ในหนึงกำลังใจย่อมมีบุคคล " by Tin_Tin

แสดงความคิดเห็น