วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ความหมายของ 2.4 ในพันทิพย์

เอาแบบง่ายๆ ก็คือกระทู้ที่ตั้งโดยพวก 2.4 พวกชั่วที่รับเงินคมช.มาเพื่อสร้างความแตกแยกและดิสเครดิตฝั่งตรงข้ามตั้งแต่ทักษิณ ทรท. ไปจนถึงม็อบกับชาวรดน.นี้มักเป็นกระทู้ไร้สาระยากเกินจะเยียวยา ตั้งเยอะๆ เข้าว่า เอายอดไว้ก่อนและ 2.4 ด้วยกันก็ชอบที่จะมาเพิ่มยอดให้ เพื่ิมความไร้สาระมากขึ้นไม่ก็พวกชอบแถออกนอกประเด็น เพราะรู้ว่าสู้เค้าไม่ได้เลยไปสู้เรื่องอื่นแทนใครไม่ใช่ 2.4 เค้าก็ไม่ต่อว่าอะไรหรอก แต่พวก 2.4 ที่โดนต่อว่ามันจะชักดิ้นชักงอ อยากพิมพ์แก้ตัวให้กัน ร้อนตัวกันใหญ่ คมช.จ้าง เธียรช่วง กัลยาณมิตร ญาติ สะพรั่ง ประชาสัมพันธ์โจมตีทักษิณพวก 2.4 กับ 1.3 เป็นกลุ่มเดียวกัน .. กลุ่มที่ ๔รายเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เงินว่าจ้าง พวก 2.4
แสดงความคิดเห็น