วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

How to Cut Rope in an Emergency//ตัดเชื่อกอย่างไรโดยไม่ใช้กรรไกล

แสดงความคิดเห็น