วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใช้แสงอาทิตย์ เป็นหลอดไฟ หลังคาสังกะสี ( The Solar Bottle Bulb )

เติมคลอรีน 10 มิลลิตร และส่วนที่เหลือด้วยน้ำที่มีการกรอง
หรือ ใส่ จุนสี หรือ คอปเปอร์(II)ซัลเฟต Copper (II) sulphate ก็ได้

แต่ต้องปิดฝาให้สนิท
แสดงความคิดเห็น