วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทิศมังกร

ทิศมังกรของบ้าน
บ้านแต่ละบ้านจะมีทิศมังกร ประจำบ้าน และจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้บ้านแต่ละหลังนั้น มีความเข้มแข็ง
คำว่า “มังกร” มีความหมายว่า ความมีอำนาจ หรือจุดที่มีพลังงานมากที่สุด เป็นตำแหน่งที่ทำให้บ้านดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหา เพื่อส่งเสริมผู้ที่อยู่อาศัย
การหาทิศมังกร ให้ดูว่าหลังบ้านเราว่าอิงทิศอะไร เช่น หน้าบ้านทิศตะวันออก ฉะนั้นหลังบ้านเป็นทิศตะวันตก
1. บ้านหลังอิงทิศตะวันออก ตำแหน่งมังกรของบ้านจะอยู่ "ทิศใต้" มังกรของบ้านหลังนี้เป็นธาตุไฟ จึงไม่ควรวางตำแหน่งน้ำ ไว้ทางทิศนี้ ควรตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้ หรือปลูกต้นไม้หลังบ้าน หรือใช้โทนสีเขียวตกแต่ง เพื่อเสริมความเป็นมังกรไฟ 
2. บ้านหลังอิงทิศใต้ ตำแหน่งมังกรของบ้าน จะอยู่ "ทิศตะวันออก" เป็นมังกรไม้ ควรเสริมด้วยน้ำ เพราะน้ำก่อให้เกิดไม้ เช่น วางตู้ปลา หรือน้ำที่มีการเคลื่อนไหว 
3. บ้านหลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำแหน่งมังกรจะอยู่หน้าบ้าน คือ "ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ" มังกรดิน แต่เป็นดินเปียก หรือดินที่อุ้มน้ำ ควรเสริมตำแหน่งนี้ด้วยอ่างบัว โอ่งมังกร หรือประดับด้วยตุ๊กตาดินเผา
4. บ้านหลังอิงทิศตะวันตก ตำแหน่งมังกรจะอยู่ทาง "ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ" เป็นมังกรทอง สามารถวางของที่ทำจากดิน แก้ว หรือสแตนเลส ได้ หากมีชั้นบน ควรตั้งห้องพระไว้ทางทิศนี้ก็จะดี 
5. บ้านหลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำแหน่งมังกรอยู่ทาง "ทิศตะวันตก" เป็นมังกรทอง ควรปรับแต่งทิศนี้ด้วยเครื่องปั้นดินเผาหรือ วางโต๊ะกลมขาวก็ได้ หรือจะใช้สีสันที่ออกเป็นทอง คือ สีเหลือง หรือสีน้ำตาล 
6. บ้านหลังอิงทิศเหนือ ตำแหน่งมังกรจะอยู่ "ทิศตะวันออกเฉียงใต้" เป็นมังกรไม้ จึงต้องให้เด่นด้วยแจกันดอกไม้ หรือวัตถุมงคลที่ให้ความหมายในทางที่อ่อนโยน เช่น โป๊ยเซียน เป็นต้น 
7. บ้านหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งมังกรก็จะอยู่ทาง "ทิศตะวันตกเฉียงใต้" เป็นมังกรดิน แต่เป็นดินที่แข็งค่อนข้างแห้งแรง ควรจะเสริมด้วยน้ำ วางตู้ปลา หรืออ่างน้ำล้น ได้ 
8. บ้านหลังอิงตะวันออกเฉียงใต้ ตำแหน่งมังกรจะอยู่ทาง "ทิศเหนือ" ถือเป็นมังกรน้ำ ควรวางตู้ปลา หรือน้ำที่มีการเคลื่อนไหว จะเป็นน้ำที่ให้ลาภให้ผล 
ตำแหน่งมังกรมีความสำคัญค่อนข้างมาก ในบ้านๆ หนึ่งไม่ควรให้ตำแหน่งมังกรเสีย เพราะจะทำให้ไม่สามารถส่งเสริมเจ้าของบ้าน ถ้าเราไม่แน่ใจในเรื่องตำแหน่งมังกร เราก็ควรจัดบ้านให้สะอาดโปร่ง ไม่รก และหมั่นดูแลห้องเก็บของ จัดวางให้เป็นระเบียบปัดกวาดให้ดี เพราะเผื่อว่ามังกรของบ้านจะไปอยู่ในตำแหน่งของห้องเก็บของ
ถ้าทิศมังกรของบ้านเป็นที่จอดรถ เป็นครัว หรือว่าเป็นห้องน้ำ ถ้าเป็นที่จอดรถไม่เป็นไร เพราะว่าตำแหน่งมังกรที่เสียหมายถึง ไม่มีหรือขาดไปเลย แต่โรงรถเป็นพื้นที่ใช้สอย เราก็จัดตามทิศ สมมุติว่าบ้านหลังอิงทิศตะวันออก และตำแหน่งมังกรของบ้านทางทิศใต้เป็นโรงรถ และเป็นธาตุไฟ เราก็ตกแต่งด้วยธาตุไม้ คือเสริมตรงโรงรถของเราด้วยธาตุไม้ ด้วยการวางต้นไม้ ปลูกต้นไม้นั่นเอง 
พื้นที่ที่อยู่อาศัยบนคอนโดมิเนียม ให้ดูจากประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นหลัก ว่ายูนิตที่เราพักอาศัยอยู่หลังอิงทิศใด ประตูหน้าก็คือด้านหน้า และด้านหลังที่เป็นระเบียงออกเป็นด้านหลัง ให้ดูหลังอิงทิศเป็นหลัก 
ปัจจุบัน รูปทรงของบ้านไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียว บางบ้านเป็นรูปตัวแอล บางบ้านเป็นรูปตัวยู บางบ้านเป็นสี่เหลี่ยมแต่บางมุมหายไป เพราะหลักทางสถาปัตยกรรมต่างๆ เพื่อความสวยงาม บางมุมที่หายไปนั้น อาจจะเป็นตำแหน่งมังกร เจ้าของบ้านจะได้รับผลอะไรหรือไม่ ตำแหน่งมังกรที่ขาดหายไปนั้นก็เหมือนกับบ้านนั้น จะไม่เสริมตัวเจ้าของบ้าน เป็นบ้านที่ขาดพลัง 
ถ้าบ้านเรามักมีปัญหาอุปสรรคติดขัด มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ให้ลองสังเกตดูว่า ตำแหน่งมังกรของบ้าน อาจจะมีลักษณะที่โดนคุกคาม อาจเป็นตอไม้ หรือมุมบ้าน หรือมีเสา หรือมีอะไรสักอย่าง เราต้องแก้ปัญหาจุดนั้นก่อน ด้วยการเสริมด้วยธาตุ
บางคนก็มีปัญหาว่า รู้ว่าตำแหน่งมังกรอยู่ตรงไหน แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้บริเวณนั้นเลย เช่น บางคนตำแหน่งมังกรเป็นบ่อบำบัด เป็นถังบำบัดน้ำเสียในบ้าน อย่างนี้ควรทำอย่างไรดี สิ่งเหล่านั้นอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นแต่เราเห็นพื้นที่ๆ อยู่ด้านบนเป็นพื้นเรียบๆ ก็สามารถที่ทำพื้นที่ตรงนั้นให้เด่นได้ โดยการจัดสวนบนนั้นทำตรงนั้นให้เด่น ก็ถือว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว 
“ มังกร ” จะมีตัวเรา ตัวบ้าน และทิศของตัวบ้าน 
o ตัวเรา ควรทำตัวให้เด่นด้วยบุคลิก ความคิด การทำตน เป็นคนดี ก็จะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาตัว 
o บ้านเรา ทำทิศมังกรให้เด่น ก็จะเป็นข้อดีอย่างที่สอง 
แต่ปรากฏว่าบ้านเราโทรมที่สุดในบ้านแถบนั้น ตัวบ้านเราคือหางมังกร ฉะนั้นก็จะมีข้อดีอยู่สองส่วน แต่ส่วนเสียก็ไม่ได้ดึงอะไรเข้ามาหาเรา แต่ว่าสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไม่มีอุปสรรคเพราะมีมังกรดีแล้วสองตัว ได้แก่ ตัวเรา และทิศทาง เพราะฉะนั้นจะดีที่สุด ต้องทำทั้งสามอย่างประกอบกัน ก็คือในบ้านทั้งแถบนั้น เราดูดีไม่โทรม เรารักษาสภาพแวดล้อม ภายในบ้านของเราจัดบ้านให้สะอาด โล่ง โปร่ง ทิศมังกรเด่นที่สุด และตัวเราก็จะเป็นมังกรในมวลมนุษย์ด้วย ดีด้วยบุคลิก ดีด้วยลักษณะ ดีด้วยความดีจากภายใน ทั้งสามอย่างประกอบกัน ไม่ว่าอุปสรรคใดๆ เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกัน
แสดงความคิดเห็น