วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เหตุผลเข้าท่า

A man and his wife were in a court for their divorce case.
สามีภรรยา คู่หนึ่ง กำลังฟ้องหย่ากัน

The Problem was who should get custody of the child.
ปํญหาก็คือ ใครควรจะได้สิทธิดูแลลูก

The wife screamed and jumped up and said:
"Your Honor. I brought The child into the world with all the pain and labor.
ภรรยาพูดอย่างเกรี้ยวกราดว่า "ศาลที่เคารพ ดิฉันคลอดเด็กออกมาดูโลก ด้วยความเจ็บปวด และ ความลำบากในการอุ้มท้อง"

The child Should be in my custody."
" ลูกควรจะเป็น สิทธิของ ดิฉันค่ะ "

The judge turned to the husband and said: "What do you have to Say in your defense?"
ศาลเพ่งไปที่สามี เปิดโอกาสให้เอ่ยวาจาปกป้องตนเองได้

The man sat for a while contemplating...then slowly rose. "Your Honor... If I put a dollar in a Pepsi Vending Machine and a Pepsi Comes out...
สามีนิ่งไปอยู่ใหญ่ แล้วก็เอ่ยนิ่งๆว่า "ศาลที่เคารพ ถ้าผมหยอดเหรียญใส่ตู้ขายน้ำเป๊ปซี่ แล้วเป๊ปซี่ก็กลิ้งออกมา"

Whose Pepsi is it... The machine's or mine?"
"เป๊ปซี่ที่ออกมา ควรเป็นของใคร ของเครื่องขายน้ำ หรือของผมครับ?"
แสดงความคิดเห็น