วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

รายการยาที่ผู้รับประทานห้ามบริจาคเลือด

รายการยาที่ผู้รับประทานห้ามบริจาคเลือด


Accupril (Quinapril HCl)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม. ปรอท
Acetaminophen (พาราเซตามอล)
สามารถบริจาคโลหิตได้
Aldactone (Spironolactone)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
Aldomet (Methyldopa)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
Antafit Tab (Carbamazepine)
บริจาคโลหิตได้ถ้าควบคุมอาการชักได้ดีภายในระยะ 5 ปี
Anti-thyroids (ยารักษาโรคไทรอยด์)
ไม่รับบริจาคโลหิต
Anti- Inflammatory; NSAIDS;
(ยาลดการอักเสบ)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
Antibiotics (ยาปฏิชีวนะ)
บริจาคโลหิตได้หลังจากหยุดกินยาครั้งสุดท้ายได้ 14 วัน
9
Anticoagulants (ยากันเลือดแข็งตัว)
ไม่รับบริจาคโลหิต
10
Anticonvulsants (ยากันชัก)
บริจาคโลหิตได้ถ้าควบคุมอาการชักได้ดีภายในระยะ 5 ปี
11
Antidepressants (ยารักษาโรคซึมเศร้า)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าใช้ยาในปริมาณต่ำ
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในปริมาณสูง
12
Antifungals (ยารักษาเชื้อรา)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าใช้ยาในรูปยาทาเฉพาะที่
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
13
Antihistamins (ยาแก้แพ้)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
14
Antihypertensive (ยาลดความดันโลหิต)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
15
ApresolineR (Hydralazine HCl)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
16
AprovelR (Irbesartan)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
17
AtaraxR (Hydroxyzine HCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
18
Bacillus Calmette Guerin Vaccine (BCG)
วัคซีน บีซีจี
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องรอหลังรับวัคซีน 2 สัปดาห์แล้วจึงบริจาคได้
19
BaypressR (Nitrendipine)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
20
BenadrylR (Diphenhydramine HCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
21
BeramolR (Paracetamol)
สามารถบริจาคโลหิตได้
22
BionutrinR
สามารถบริจาคโลหิตได้
23
Blood products (ผลิตภัณฑ์โลหิต)
ไม่รับบริจาคโลหิตต้องรอหลังได้รับผลิตภัณฑ์โลหิต 12 เดือนจึงบริจาคได้
24
BlopressR (Candesartan Cilexetil)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
25
BrinerdinR (Reserpine + Clopamide + Dihydroergocristine)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
26
CAC-1000 sandozR
สามารถบริจาคโลหิตได้
27
Calcium -D-RedoxonR
สามารถบริจาคโลหิตได้
28
Calcium gluconateR
สามารถบริจาคโลหิตได้
29
Caltrate-600R (Calcium carbonate)
สามารถบริจาคโลหิตได้
30
CarduraR (Doxazosin mesylate)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
31
CelebrexR (Celecoxib)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
32
Chalkcap-835R (Calcium carbonate)
สามารถบริจาคโลหิตได้
33
Chlorpheniramine Maleate
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
34
CimetidineR (ยาลดกรด)
รับบริจาคโลหิต ถ้าผู้บริจาคไม่มีอาการปวดท้องแล้ว
35
ClarityneR (Loratadine)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
36
CodeineR (ยาโคเดอีน)
รับบริจาคโลหิต
37
ColchicineR (ยาโคลชิซีน)
รับบริจาคโลหิตแต่ในขณะที่บริจาคต้องไม่มีอาการของโรคเก๊า (gout)
38
Contraceptive Pill (ยาคุมกำเนิด)
รับบริจาคโลหิต
39
Corticosteroids (ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์)
-รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาฉีดเข้าข้อ แต่ต้องเว้น 4 สัปดาห์ ก่อนบริจาค
-ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ามีการใช้ยาในรูปของยากิน
40
CoversylR (Perindopril)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
41
CozaarR (Losartan potassium)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
42
DilatrendR (Carvedilol)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
43
DiovanR (Valsartan)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
44
DiureticR (ยาขับปัสสาวะ)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
45
DosanacR (Diclofenac)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
46
DouzaboxR (Vit B1 + B6 + B12)
สามารถบริจาคโลหิตได้
47
DuranR (Ibuprofen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
48
Dynacirc SROR (Isradipine)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
49
Eye drops (ยาหยอดตา)
รับบริจาคโลหิต
50
FeldeneR (Piroxicam)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
51
Fertility drugs (ยากระตุ้นการตั้งครรภ์)
ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราวเพราะอาจรบกวนการตั้งครรภ์ ได้
52
FlamicR (Piroxicam)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
53
FlucozoleR (Fluconazole)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
54
FureticR (Furosemide)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
55
FurosemideR
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
56
Geriatric pharmatonR
สามารถบริจาคโลหิตได้
57
GrisflavinR (Griseofulvin)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
58
Hepatitis B Immune Globulin
รอ 12 เดือน หลังฉีดยาจึงจะบริจาคโลหิตได้
59
HizinR (Hydroxyzine HCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
60
HylesR (Spironolactone)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
61
HypocaR (Barnidipine HCl)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
62
IndomethacinR
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
63
InhibaceR (Cilazapril)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
64
Insulin
ไม่รับบริจาคโลหิตถาวร
65
Isoptin SRR (Verapamil HCl)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
66
Japanese Encephalitis Vaccine (วัคซีนไข้สมองอักเสบ)
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องรอหลังรับวัคซีน 2 สัปดาห์แล้วจึงบริจาคได้
67
JunifenR (Ibuprofen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
68
KetazonR (Ketoconazole)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
69
LasixR (Furosemide)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
70
LicarbR (Lithium carbonate)
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องหยุดยาก่อนจึงสามารถบริจาคได้
71
Lithium carbonate
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องหยุดยาก่อนจึงสามารถบริจาคได้
72
LonitenR (Minoxidil)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
73
LoritaR (Loratadine)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
74
LoxoninR (Loxoprofen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
75
MadiplotR (Manidipine HCl)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
76
Measles ,Mumps,Rubella Vaccine
รอ 1 เดือนหลังฉีดยาจึงจะบริจาคโลหิตได้
77
MethycobalR (Mecobalamin)
สามารถบริจาคโลหิตได้
78
Metronidrazole
สามารถบริจาคโลหิตได้
79
MicardisR (Telmisartan)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
80
MinipressR (Prazosin)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
81
MobicR (Meloxicam)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
82
ModureticR (Amiloride + HCTZ)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
83
MonoprilR (Fosinopril)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
84
Multivitamin
สามารถบริจาคโลหิตได้
85
Mycostatin oral suspensionR (Nystatin)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
86
NaprosineR (Naproxen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
87
NeotigasonR (Acitretin)
บริจาคโลหิตได้หลังจากหยุดกินยาครั้งสุดท้ายได้ 1 ปี
88
NeurobionR (Vit B1 + B6 + B12)
สามารถบริจาคโลหิตได้
89
NeurometR (Mecobalamin)
สามารถบริจาคโลหิตได้
90
NidolR (Nimesulide)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
91
NizoralR (Ketoconazole)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
92
NurofenR (Ibuprofen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
93
NutroplexR
สามารถบริจาคโลหิตได้
94
Obimin A.F.R
สามารถบริจาคโลหิตได้
95
OrfarinR (Warfarin)
ไม่รับบริจาคโลหิต
96
OruvailR (Ketoprofen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
97
Panvitan-MR
สามารถบริจาคโลหิตได้
98
PeriactinR (Cyproheptadine)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
99
PhanateR (Lithium Carbonate)
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องหยุดยาก่อนจึงสามารถบริจาคได้
100
PhenerganR (Promethazine HCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
101
PlendilR (Ferodipine)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
102
PremarinR (Conjugated estrogens)
รับบริจาคโลหิต
103
Prima - calR (Calcium carbonate)
สามารถบริจาคโลหิตได้
104
Propylthiouracil (ยารักษาโรคไทรอยด์)
ไม่รับบริจาคโลหิต
105
ProscarR (Finasteride)
บริจาคโลหิตได้หลังจากหยุดกินยาครั้งสุดท้ายได้ 30 วัน
106
QuinineR (ยาควินิน)
- รับบริจาคโลหิต ถ้าเป็นการใช้ยาเพื่อป้องกันมาลาเรีย
- ไม่รับบริจาคโลหิต ถ้าเป็นการใช้ยาเพื่อรักษามาลาเรีย
107
Rabies Vaccine ( วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
รับบริจาคโลหิต ถ้าเป็นการใช้ยาเพื่อป้องกันโดยไม่ได้ถูกสัตว์กัด แต่ต้องรอหลังรับวัคซีน 2 สัปดาห์แล้วจึงบริจาคได้ ถ้าถูกสัตว์กัดต้องเว้น 1 ปี หลังฉีดครบ
108
RoaccutaneR (Retinoid)
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องหยุดใช้ยาอย่างน้อย 2 เดือนจึงสามารถบริจาคได้
109
Sedatives (ยาลดความเครียด ยานอนหลับ)
Tranquilizer และ Anti- depressant รับบริจาคโลหิต ถ้าได้ยาในปริมาณน้อย แต่ถ้าได้ปริมาณมากหรือได้รับยาเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์
110
Smallpox Vaccine
รอ 3 เดือนหลังฉีดยาจึงจะบริจาคโลหิตได้
111
SpazolR (Itraconazole)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
112
SporalR (Itraconazole)
ไม่รับบริจาคโลหิตถ้าใช้ยาในรูปยากิน
113
Stresstabs 600 + ZincR
สามารถบริจาคโลหิตได้
114
SynflexR (Naproxen)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
115
TapazoleR (Methimazole)
ไม่รับบริจาคโลหิต
116
TegretolR (Carbamacepine)
บริจาคโลหิตได้ถ้าควบคุมอาการชักได้ดีภายในระยะ 5 ปี
117
TelfastR (Fexofenadine HCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
118
Tetanus Toxoid (บาดทะยักวัคซีน)
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องรอหลังรับวัคซีน 2 สัปดาห์ แล้วจึงบริจาคได้
119
TilcotilR (Tenoxicam)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
120
TritaceR (Ramipril)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
121
Unlicensed drug /research study (ยาที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน จาก อ.ย)
บริจาคโลหิตได้หลังจากหยุดกินยาครั้งสุดท้ายได้ 30 วัน
122
UreticR (Amiloride + HCTZ)
สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นโรค Congestive Heart failure
123
Vaccination (วัคซีน)
ไม่รับบริจาคโลหิต ต้องรอหลังรับวัคซีน 2 สัปดาห์แล้วจึงบริจาคได้
124
Verapin SRR (Verapamil HCl)
- สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้ายาควบคุมอาการได้ดี
- ไม่รับบริจาคโลหิตถ้ายาไม่สามารถควบคุมความดันลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า180 /100 มม.ปรอท
125
Vioxx R(Rofecoxib)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
126
Vitamin /Herbal Supplements (วิตามิน/สมุนไพร)
สามารถบริจาคโลหิตได้
127
Vitamin B ComplexR
สามารถบริจาคโลหิตได้
128
Vitamin B1R
สามารถบริจาคโลหิตได้
129
Vitamin B6R
สามารถบริจาคโลหิตได้
130
Vitamin CR
สามารถบริจาคโลหิตได้
131
VoltarenR (Diclofenac)
- ไม่รับบริจาคโลหิตเนื่องจากยาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเกล็ดโลหิตต้องหยุดยาอย่างน้อย 3 วันก่อนการบริจาค
132
Z-BecR
สามารถบริจาคโลหิตได้
133
ZertineR (Cetirizine DiHCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
134
ZincapsR (Zinc sulfate heptahydrate)
สามารถบริจาคโลหิตได้
135
ZyrtecR (Cetirizine DiHCl)
สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ควรซักถามเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้บริจาค เช่น อาการของไข้หวัด ผื่น
136
สเตียรอยด์ ชนิดกิน
สามารถบริจาคโลหิตหลังจากหยุดยาได้ 3 วัน
137
สเตียรอยด์ ชนิดทา
สามารถบริจาคโลหิตได้

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

บ๊ะเจ้า เรื่องจิงที่ไม่เคยวิเคาะห์ แค่รายได้นะ หักคชจ.แล้วจะเหลือ ชม.ละเท่าไหร่ เพลียแพร็พพพพ !!!!!

ถ้าคุณมีเงินเดือน‬ 💵 15,000 บาท
-ทำงาน จ-ศ วันละ 8 ชม. แสดงว่า 1 ชม.
หาเงินได้ประมาณ 94 บาท
-ทำงาน จ-ส วันละ 8 ชม.แสดงว่า 1 ชม.
หาเงินได้ประมาณ 78 บาท
94 บาทกะ 78 บาทสมัยนี้ ดูหนังไม่ได้🎬 กินข้าวก็ไม่อิ่ม🍛
🏻การทำงานประจำนั้นดี แต่สมัยนี้ เลือกทำงานที่
"คุ้มกับเวลา⌚" และให้ "ผลตอบแทนสูง💸" จะดีกว่า
👉🏻ยกตัวอย่างเช่น บางคนจบเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือจบ ป.โท ทำงาน 1 ชม. ได้เงิน 94 บาท หรือ 78 บาท
👍🏻แต่เด็กปี 1 บางคนสอนพิเศษ private 1 ชม. ได้เงิน 300 บาท แบบนี้เรียกว่า งานที่ "คุ้มกับเวลา" ที่เสียไป
👊🏻เชื่อว่าหมอบางคนก้อไม่ได้ชอบเนื้องานของหมอ เห็นเลือด
เห็นไส้ เห็นพุง เห็นคนป่วยหน้าเหลืองตาเหลือง ปางตาย
แทบทุกวัน แต่ที่เป็นหมอก็เพราะ ผลของงานมันใช่!!!!!!!!
🎀สมัยนี้อยาก Trendy ต้อง 🎀
1.เลือกงานที่คุ้มกับเวลา
2.หาเงินเพิ่ม ดีกว่ามานั่งประหยัด
(แต่ถ้าประหยัดด้วยก็ยิ่งรวยเร็ว)
3.อย่าทำแต่งานที่ชอบ ให้ทำงานที่ตอบโจทย์ชีวิตได้
น่าจะดีกว่า