วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิธีลดกรรม 45 อย่าง


วิธีลดกรรม 45 อย่าง


1. กรรมที่ไม่มีลูก 
กรรมจาก การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น 
ลดกรรม ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน

2. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย
กรรมจาก เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์
ลดกรรม ด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถา ให้อาหารให้ความเมตตา ซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ ทำบุญปล่อยเต่า งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต

3. ตาบอดหรือเป็นโรคตา
กรรมจาก เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัด ของที่สารธารณะ
ลดกรรม ซื้อโคมไฟ หลอดไฟถวายวัด ถวายเทียนห่อใหญ่ ถวายไฟฉาย เติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระ บริจาคเงินในกล่อง ซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด

4. ถูกรถเฉี่ยวชน ถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัดต่อย
กรรมจาก จากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น มักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอ
ลดกรรม หมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ

5. สูญเสียคนใกล้ชิด
กรรมจาก เคยยิงนกตกปลา
ลดกรรม ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ งดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก 1 อย่างชั่วชีวิต หรือกินเจทุกๆ 3 เดือน ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา

6.ถูกนินทา ถูกให้ร้าย
กรรมจาก เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน
ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี พูดดี พูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์ พูดให้ผู้อื่นมีความสุข

7. มักเดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้าน ไฟดูด
กรรมจาก เคยลบหลู่พระสงฆ์ และศาสนา
ลดกรรม ตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ หรือทุกๆเดือนในวันพระ ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟร

8. ขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร
กรรมจาก ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ
ลดกรรม ร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพ เช่นทำอาหาร จัดดอกไม้

9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย
กรรมจาก ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร แก่วัดวาอารามต่างๆ
ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย

10. มักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน
กรรมจาก ไม่เคยบวช หรือทำบุญงานบวช
ลดกรรม บวช ด้วยจิตศรัทธาปวารถาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่
จิตศรัทธา ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้

11. ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดู ชาดเสน่ห์
กรรมจาก ไม่เคยถวายของหอม
ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย ทองคำเปลว ประน้ำอบน้ำปรุง ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี มิให้ร้ายผู้ใด

12. เป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว
กรรมจาก ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน
ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆปี ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น
พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี

13. ไปไหนมาไหนลำบาก มีแต่อุปสรรค
กรรมจาก เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้าน หรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวก
ลดกรรม บริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วงสร้างสะพาน สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัด หรือชุมชนเล็กๆ ช่วยผู้คนยากไร้ให้ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก

14. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป
กรรมจาก เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ต
ลดกรรม ตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญู ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป พระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์

15. ขัดสน อดมื้อกินมื้อ
กรรมจาก เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำ
ลดกรรม แบ่งปันอาหาร น้ำ เสื้อผ้า แก่คนยากไร้อนา! ถา แม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มี ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ

16. อาภัพคู่ ร้างคู่
กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขา
ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจน ถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็นต้น

17. ได้คู่ที่เลวร้าย ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์
กรรมจาก เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน เคยทุบตีทำร้ายคู่
ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา

18. อยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย
กรรมจาก เคยจับสัตว์ขัง
ลดกรรม ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา

19. รูปร่างหน้าไม่งดงาม
กรรมจาก ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม
ลดกรรม ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอม ทำบุญบริจาคดวงตา บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล

20. มักถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน
กรรมจาก เคยคดโกงผู้อื่น!
ลดกรรม สละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆ เดือน

21. พิการ ร่างกายไม่สมประกอบ
กรรมจาก เคยทุบตีพ่อแม่ ด่าพ่อแม่ หรือทำร้ายพ่อแม่
ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ถือศีล 5 ศีล 8 เจริญภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน

22. มีคดีความ
กรรมจาก เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยหรือพยายามหาทางช่วยเหลือ
ลดกรรม หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือนๆ ละ 7 วัน

23. ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
กรรมจาก ไม่สงเคราะห์คนอนาถา ที่มาขออาหาร ขอชายคาหลบฝน ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
ลดกรรม ร่วมทำบุญซื้อกระเบี้องหลังคาโบสถ์ หมั่นไปกราบไหว้บู! ชาศาลหลักเมือง ทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด

24. จิตใจขุ่นมัว ดุดัน ขี้โมโห
กรรมจาก มักตะหนี่ในการทำบุญ
ลดกรรม สวดมนต ์ไหว้พระ ทุกวันพระ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 5 หรือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือน บริจาคทาน แบ่งปันเงินทองหรือ สิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์ และวัดวาอารามต่างๆ

25. ไม่มีชื่อเสียง
กรรมจาก เคยติฉินนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหาย
ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา

26. ไม่มีวาสนาบารมี
กรรมจาก ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมมะ
ลดกรรม ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ทำทานกับคน

27. มีลูกหลานไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง
กรรมจาก ทำแท้ง เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
ลดกรรม บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง ปฏิบัติธรรมอุทิศให้ลูกตนเอง

28. เจอแต่คนเอาเปรียบ
กรรมจาก เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ ขโมยเงินครอบครัวมาใช้
ลดกรรม หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆ เข้ามาในชีวิต

29. เกิดในสกุลต้อยต่ำ
กรรมจาก โอหัง อวดดี จิตใจคับแคบ
ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างวัด สร้างพระประธาน ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี

30. ไร้สง่าราศี ขาดวาสนา
กรรมจาก เคยเมาสุระอาละวาด ระรานผู้อื่น!
ลดกรรม นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ทำทานกับคนอนาถา และสัตว์อนาถา ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี

31. ไม่เจริญก้าวหน้า จิตใจเป็นทุกข์
กรรมจาก เคยชักจูงคนทำชั่ว
ลดกรรม ถือศีล 8 เป็นเวลา 7 วัน ทุกๆ 3 เดือน หมั่นทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

32. จิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์
กรรมจาก เคยริษยาผู้อื่น
ลดกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาลงน้ำ นั่งสมาธิ สวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร

33. ชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญ
กรรมจาก เคยทำแท้ง
ลดกรรม ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆ เดือน จนครบ 9 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเสมอ

34. เป็นเมียน้อย เมียเก็บ
กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
ลดกรรม ถวายธงคู่ ธูปคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ อย่างใดก็ได้ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวัง สวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรร

35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว
กรรมจาก เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ
ลดกรรม ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

36. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
กรรมจาก ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
ลดกรรม ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย

37. เป็นมะเร็ง
กรรมจาก รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง การทารุณสัตว์ หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น
ลดกรรม ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัด ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน

38. ค้าขายขาดทุน ทำงานไม่ก้าวหน้า
กรรมจาก เคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง
ลดกรรม หมั่นทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องเซ่นสังเวย เจ้าที่-เจ้าทาง หมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร

39. ด้อยปัญญา
กรรมจาก ฝักใฝ่อบายมุขในชาติก่อน หรือชักชวนคนไปทำชั่ว ดูแคลนหลักธรรมมะ
ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจก ทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามมูลนิธิต่างๆ

40. ตกงาน
กรรมจาก เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงาน หรือแย่งงานผู้อื่น
ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทาน ร่วมงานบุญต่างๆ ปล่อยนกปล่อยปลา

41. ไม่มีโชคลาภ
กรรมจาก ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ
ลดกรรม หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ถวายธูป เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย และทองคำเปลว

42. เรียนไม่จบ การเรียนมีอุปสรรค
กรรมจาก ชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศน์ฟังธรรม
ลดกรรม หมั่นเข้าวัด ร่วมงานบุญต่างๆ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ

43. มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน
กรรมจาก ชาติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไร้ความศรัทธา อาศัยผ้าเหลืองหากิน
ลดกรรม ถือศีล 5 ศีล 8 นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ถวายสังฆทานทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน

44. ครอบครัวยากจน
กรรมจาก ชาติก่อนไม่เคยบริจาคทาน
ลดกรรม หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน ถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของ แรงกาย หรือน้ำใจ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด

45. เป็นทุกข์เพราะความรัก
กรรมจาก ชาติก่อนเจ้าชู้ หลอกผู้อื่นให้อกหัก
ลดกรรม ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ ร่วมทำบุญงานแต่งงาน ทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นได้สมรักสม

อ่านให้จบเพราะ จุดเด่นอยู่ที่ข้อ 19 คับ
กฏแห่งกรรม
1. เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย
เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์

2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ
เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อน

3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่
เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติก่อน

4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โต
เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน

5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมาก
เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน

6. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย และรูปงาม
เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน

7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี
เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติในชาติก่อน

8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คนและมีเพื่อนมากมาย
เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน

9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อ แม่อยู่พร้อมหน้า
เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลนคนไร้­ญาติในชาติก่อน

10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้า
เพราะคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ในชาติก่อน

11. เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรง
เพราะคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา สิ่งมีชีวิตในชาติก่อน

12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้น
เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มากมาย

13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้
เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน

14. เหตุใดชาตินี้คุณมีด??งตาสดใส
เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ

15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปั­­ญญาอ่อนและหูหนวก
เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่

16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ
เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ

17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย
เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์

18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา
ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้นสุด

19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฏแห่งกรรม
คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้า

**อ่านเสร็จแล้ว ถ้าส่งต่อ ก็เหมือนได้ปฏิบัติตามกฏแห่งกรรม ข้อที่ 19 แล้ว ด้วยความปราถนาดี**


ส่วนตัวกรรมที่เคยทำลดไม่ได้
กรรมดี 1 ส่วน
กรรมไม่ดี 1 ส่วน

ไม่เท่ากับ 1-1 ไม่เท่ากับ 0
ดีส่วนดี ไม่ดีส่วนไม่ดี ไม่ได้หักล้างกัน
ทำได้แค่ ชาตินี้ หมั่นทำกรรมดีให้มากกว่ากรรมไม่ดี
 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เจาะลึกเบื้อง หลัง ชานมไข่ มุก กกก คุณหรือโทษ
เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทิวาพร มณีรัตนศุภร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

          เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เครื่องดื่มสุดฟินอย่าง "ชานมไข่มุก" เข้ามาตีตลาดในเมืองไทย จนเกิดเป็นกระแสขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า มาจนถึงวันนี้ เครื่องดื่มอย่างชานมไข่มุกก็ยังคงฮิตติดตลาด แถมยังมีหลากเมนู หลากรสชาติให้เลือกดื่มดับกระหายกันอีกด้วย แต่เอ...ถ้าลองเจาะลึกเบื้องหลังของชานมไข่มุกแต่ละแก้วดูแล้ว ดูเหมือนจะไม่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเท่าไรเลยนะเนี่ย 

          ลองมาดูข้อมูล เจาะลึกเบื้องหลังชานมไข่มุก : คุณหรือโทษ ที่เขียนขึ้นโดย ทิวาพร มณีรัตนศุภร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กันดู จะได้รู้ว่าชานมไข่มุกเครื่องดื่มสุดโปรดของใครหลาย ๆ คน มี "คุณ" หรือ "โทษ" มากกว่ากัน เจาะลึกเบื้องหลังชานมไข่มุก : คุณหรือโทษ 
โดย ทิวาพร มณีรัตนศุภร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ปัจจุบัน เครื่องดื่มคลายร้อนชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาเย็น กาแฟเย็น น้ำผลไม้ปั่น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ชานมไข่มุกก็เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่กลายเป็นกระแสนิยมที่มาแรงในขณะนี้ โดยเห็นได้จากจำนวนร้านค้าชานมไข่มุกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มที่กำลังมาแรงในขณะนี้

          การศึกษามากมายที่ระบุถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำชาเพื่อสุขภาพ เช่น สามารถช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในหลอดเลือด และการมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็ง ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของชาและความเข้มข้นในการบริโภค แต่การบริโภคชาเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ การดื่มชาในปริมาณที่มากเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ท้องผูก นอนไม่หลับ เป็นต้น

          แต่ชานมไข่มุก 1 แก้ว มิได้มีเพียงแต่น้ำชาเท่านั้น แต่ยังมีน้ำเชื่อม ครีมเทียม และไข่มุกเพิ่มขึ้นมา ข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า ชานมไข่มุก 1 แก้ว ให้พลังงาน 240-360 กิโลแคลอรี่ (คาร์โบไฮเดรต 45-62 กรัม, ไขมัน 0-14 กรัม, โปรตีน 0.4-2 กรัม) ความแตกต่างของพลังงานและสารอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเชื่อมและครีมเทียมที่ใส่ลงไป

          โดยไข่มุกที่อยู่ในชานมไข่มุกนั้น ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งจัดอยู่ในอาหารหมวดเดียวกับแป้งและน้ำตาล โดยไข่มุก 30 กรัม ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่ ซึ่งพลังงานที่ได้จากการดื่มชานมไข่มุกใกล้เคียงกับการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 1 ชาม ที่ให้พลังงาน 326 กิโลแคลอรี่ (คาร์โบไฮเดรต 41 กรัม, ไขมัน 8 กรัม, โปรตีน 21 กรัม) หรือเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลที่ได้รับจากชานมไข่มุกจะเท่ากับข้าว 3-4 ทัพพี

          มีการศึกษาวิจัยพบว่า การดื่มชาคู่กับนมหรือน้ำตาลจะลดคุณสมบัติของชาในการต้านอนุมูลอิสระ ยิ่งไปกว่านั้น น้ำตาลที่ใส่ในน้ำชายังถือเป็นสิ่งที่ให้พลังงานสูญเปล่า หมายถึงสิ่งที่ให้พลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวโดยไม่มีสารอาหารอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีการศึกษาระบุว่า การดื่มน้ำตาลในปริมาณมาก ๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนกับการดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่มที่มีวางจำหน่ายทั่วไป 

          นอกจากนี้ ครีมเทียมที่ใส่ลงในชานม ไขมันส่วนใหญ่จะผลิตจากไขมันปาล์มซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง โดยเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า การบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

          ดังนั้น การบริโภคชานมไข่มุกเป็นประจำอาจนำไปสู่การเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งการดื่มชานมไข่มุกที่เหมาะสมคือ การดื่มโดยคำนึงถึงพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยการทดแทนการดื่มชานมไข่มุกกับการลดการบริโภคอาหารในกลุ่มข้าว แป้งหรือการลดปริมาณน้ำตาลที่ใส่ในชานมไข่มุกที่คุณสั่ง และหลีกเลี่ยงการใส่ครีมเทียมลงไปในชานมไข่มุกที่คุณสั่ง เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลดอันตรายที่มาจากชานมไข่มุกได้

Fedfe x Lone Ranger Mission 1Fedfe x Lone Ranger Mission 1 ภารกิจพิฆาตอธรรมที่ชอบเอา ตูดหนีบเสา ตูดกินเสา บนรถไ­ฟฟ้า จะฮาแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับ และติดตามคลิปฮาๆ อีกเพียบได้ที่เพจ เฟ็ดเฟ่ บอยเเบนด์ 

บทสวด ... ล้างคําสัญญาการผูกมัด จนทําให้ชาติ นี้ยัง ไม่มี คู่

บทสวด ... ล้าง คําสัญญา การผูกมัด จนทําให้ชาตินี้ ยัง ไม่มี คู่


ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างก็ไม่รู้ด้วยคำสัญญา เช่น เราจะรักกันทุกชาติไปโดยหารู้ไม่ว่ากรรมของแต่ละคนไม่ เหมือนกัน ชาติภพใหม่ก็เลยแตกต่างกันไป แต่คำมั่นที่สาบานยังอยู่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณยังเป็นโสดจนทุก วันนี้ลองสวดมนต์บทนี้ดูอาจจะดีขึ้นนะ


ขอขมาและอธิษฐานจิตอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อน นอนก็ได้
(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ)
สัพพัง อะปะรา ธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ! พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์
พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาติมี คู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน
คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญ บารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและ ครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุขสรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามี ความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติ ใดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ
ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรม นายเวร
ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ
แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

7 วิธีเร่งความเร็ว Windows 7 speed UP

7 วิธีเร่งความเร็ว Windows 7

การรีดความเร็วของ Windows นั้นก็ไม่มีอะไรยากครับ ถือหลักว่า ลดความสวยงามและความสะดวกบางอย่างไปซะ เราก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ยกเลิก Startup

โปรแกรมหลายตัวครับที่ทำงานพร้อมกับการเปิด Windows ลดโปรแกรมที่คุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้โดยการ กดโลโก้ Windows+r แล้วพิมพ์คำสั่ง msconfig แล้วกด Enter ที่แท็บ Startup ติ้กยกเลิกโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก2. ปิด Services ที่ไม่ใช้งาน

เช่นเดียวกันกับ Startup มี Services หลายตัวครับที่เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตั้งแต่เปิดคอมพิวเตอร์ แต่ในส่วนนี้เราไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งหมดครับ แค่เปลี่ยนโหมดเป็น Manual ก็ได้

วิธีการก็คือ กดโลโก้ Windows+r พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter เลือก service ที่คุณต้องการเปลี่ยนโหมด คลิกขวากด Properties ในช่อง Startup type เปลี่ยนเป็น Manual หรือ Disabled ตามแต่ความจำเป็นของการใช้งาน


3. ปิดลูกเล่นของ Windows 

การยกเลิกลูกเล่นต่าง ๆ ของ Windows นั้นจะทำให้ลดความสวยงามของ Windows ไปครับ แต่ก็ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมา ขั้นตอนนี้ทำได้โดย กดโลโก้ Windows+r อีกเช่นเคย แล้วพิมพ์systempropertiesperformance ในแท็บ Visual Effects เลือกปรับเป็น Adjust for best performance หรือ เลือกยกเลิกที่เช็คบ๊อกซ์ ในบางรายการ เช่น " Animate windows when minimizing and maximizing " "Enable Aero Peek" "Enable transparent glass"

4. ลบ Fonts ที่ไม่ใช้

Fonts ยิ่งมีมากเท่าไรระบบยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นครับ แต่หากเราเสียดาย Fonts ที่อุตส่าห์สะสมมาก็ย้ายไปเก็บที่อื่นก่อนก็ได้ จะใช้ก็ย้ายกลับมาใหม่ครับ วิธีเข้าไปที่ Folder Fonts เช่นเดิม กดโลโก้ Windows+r พิมพ์ fonts แล้วเลือกลบตัวที่ไม่ใช้ทิ้งครับ


5. ปิด System Sounds

อย่างที่บอกไว้ตอนต้นครับ อะไรที่ไม่ใช้ก็ปิดซะ วิธีการปิดก็คือ เรียก Run ( โดยการกดโลโก้ Windows+r ) พิมพ์ mmsys.cpl คลิกที่แท็บ Sounds ในช่องของ Sound Scheme เลือกเป็น ' No Sounds '6. ทำให้ Windows 7 รู้จักค่า L2Cache
Microsoft ออก Windows มาหลายเวอร์ชั่นแล้ว แต่ก็ยังทำให้รู้จักค่า L2Cache ตั้งแต่ติดตั้งระบบไม่ได้ครับ เราต้องแนะนำให้มันรู้จักกันครับ และเรื่องนี้ผมเคยเขียนแล้ว กลับไปอ่านบทความเก่าได้ครับ


7. Cleanup และ Defragmant

ข้อสุดท้าย คือ หมั่นลบไฟล์ขยะต่าง ๆ และจัดระเบียบไฟล์ให้เป็นที่เป็นทาง แค่นี้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่แรมน้อย ๆ ก็จะเป็นคอมเครื่องเก่งแล้วครับ

ภัยจากเลข 3 ตัวท้ายบัตรเครดิต
เรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตควรจะรับทราบเอาไว้ เพราะจะได้เรียนรู้การหลอกลวงฉ้อฉลจากการแอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบัตร Visa (วีซ่า) และ Master Card (มาสเตอร์การ์ด) ซึ่งผู้ประสบเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่า...
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ภรรยาของผมได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบัตรวีซ่า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้โทร.มาเพื่อแจ้งว่า
เจ้าหน้าที่ : สวัสดีค่ะ ดิฉัน... (ชื่อ)... โทรจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบัตรวีซ่าค่ะ คือเราตรวจสอบพบความผิดปกติในการสั่งซื้อสินค้าจากบัตรของคุณ จึงโทร.มาตรวจสอบว่าบัตรวีซ่าของคุณที่ออกโดยธนาคาร... มีการสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบป้องกันภัยมูลค่าสองหมื่นบาท จากบริษัทในอริโซน่าหรือเปล่าคะ
เหยื่อ : เปล่านี่คะเจ้าหน้าที่ : ถ้าอย่างนั้นเราจะทำเรื่องคืนเงินให้คุณกลับคืนนะคะ ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบบริษัทฉ้อฉลโดยมีวงเงินที่มักจะฉ้อฉลลูกค้าครั้งละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาท แล้วยังไงเราจะส่งหนังสือการแจ้งคืนเงินให้คุณทราบที่...(ที่อยู่ของคุณ)... ไม่ทราบว่าที่อยู่ถูกต้องไหมคะ
เหยื่อ : ถูกต้องค่ะเจ้าหน้าที่ : ดิฉันจะทำการสืบสวนเรื่องนี้ต่อไป หากคุณมีอะไรสงสัยให้โทร.มาสอบถามได้ตามหมายเลขหลังบัตรเครดิตของคุณได้เลยนะคะ ติดต่อได้ที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โดยการโทร.ไปตรวจสอบคุณจะต้องระบุหมายเลขอ้างอิงหกหลักตามนี้ด้วยนะคะ... (บอกหมายเลขหกหลัก) คุณต้องการให้ดิฉันทวนหมายเลขอีกครั้งมั้ยคะ
หลังจากนี้คือขั้นตอนการเริ่มต้นฉ้อโกง โดยคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสายจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งเป็นเจ้าของบัตร
เจ้าหน้าที่ : เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัตรที่แท้จริง ดิฉันรบกวนให้คุณดูหมายเลขเจ็ดตัวสุดท้าย ซึ่งสี่ตัวแรกจะเป็นหมายเลขบัตร สามตัวต่อมาจะเป็นเลขสำหรับรักษาความปลอดภัย ดิฉันขอทราบเพื่อแสดงตัวเป็นเจ้าของบัตรที่แท้จริงด้วยค่ะ
เหยื่อ : (ทบทวนหมายเลขตามที่ถูกถาม)เจ้าหน้าที่ : หมายเลขถูกต้องค่ะ ดิฉันต้องการให้แน่ใจว่าบัตรยังอยู่กับตัวคุณ มิได้สูญหายหรือว่าถูกขโมยนะคะเหยื่อ : ค่ะเจ้าหน้าที่ : คุณมีข้อสงสัยอื่นใดอีกหรือเปล่าคะเหยื่อ : ไม่มีค่ะเจ้าหน้าที่ : หากมีข้อสงสัยใดๆ ภายหลังติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขหลังบัตรเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเองไม่ได้พูดหรือตอบโต้ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่ในสายมากนัก แต่หารู้ไหมว่า ณ เวลานี้คุณได้ถูกฉ้อโกงไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากวางสายไปได้ยี่สิบนาที ภรรยาของผมเกิดเอะใจขึ้นมา จึงโทร.กลับไปที่เจ้าหน้าที่ของบัตรดังกล่าวปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของบัตรวีซ่าตัวจริงแจ้งว่าภรรยาของผมได้ถูกหลอกซะแล้ว เพราะเมื่อสิบห้านาทีที่ผ่านมาได้มีรายการสั่งซื้อสินค้าจำนวนสองหมื่นบาททางอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้มีการส่งบิลมาเรียกเก็บเรียบร้อย
ซึ่งในที่สุดแล้วทางบัตรวีซ่าได้ทำการยกเลิกบัตรใบดังกล่าวและออกบัตรใบใหม่ให้ สำหรับปัญหาที่เกิดในครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่า การฉ้อโกงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณได้แจ้งหมายเลขสามตัวสุดท้ายด้านหลังบัตรให้เจ้าหน้าที่ตัวปลอมทราบ
เจ้าหน้าที่ตัวจริงได้แจ้งให้ทราบว่าหมายเลขสามตัวหลังบัตรนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ห้ามบอกให้ใครทราบโดยเด็ดขาด ถ้าหากมีคนโทร.มาพูดคุยสอบถามเรื่องราวประมาณนี้ หรือเรื่องราวที่ฟังดูแล้วน่าสงสัย ให้โทร.สอบถามที่เจ้าหน้าที่ของบัตรจากหมายเลขข้างหลังบัตรโดยตรงเลยจะดีที่สุด
เพราะนอกจากภรรยาผมที่โดนเข้ากับตัวในครั้งนี้แล้ว พอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็มีโทรศัพท์ถึงผม โดยแจ้งว่าโทร.จากบัตรมาสเตอร์การ์ด และทางคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็พูดและสอบถามข้อมูลที่ไม่ต่างจากที่ภรรยาผมเจอเลยสักนิด ซึ่งครั้งนี้ผมไม่ได้คุยกับเค้าจนจบ แต่รีบวางแล้วโทร.ไปแจ้งความกับทางสถานีตำรวจ ซึ่งทางตำรวจได้ให้ข้อมูลว่าได้รับการแจ้งความแบบนี้หลายรายแล้วในช่วงนี้
ผมจึงเข้าใจว่านี่เป็นอีกวิธีที่คนร้ายจะฉ้อฉลจากผู้บริสุทธิ์ได้ ผู้ใช้บัตรเครดิตบางคนไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ เพราะฉะนั้นช่วยกระจายข่าวบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับ คนที่คุณรักและรู้จักจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อ...

โดย : หนังสือภัยร้ายใกล้ตัว By Mr.Stop